Man lever så länge man lär

Inlägg taggade ‘EU-valet 2014’

Rösta i EU-valet den 25:e maj 2014

Ni vet väl att det i år är dags för Europaparlamentsval igen?

Själva röstningen genomförs i EU:s olika medlemsländer vid varierande tidpunkter, men samtliga någonstans mellan torsdag den 22:a maj och söndag den 25:e maj. I Sverige röstar vi på söndagar, så det som gäller för oss är söndagen den 25:e maj.

Och jag vill å det bestämdaste uppmana oss alla att verkligen gå och rösta!

Jag vet inte om du har reflekterat över hur mycket som idag beslutas här i Sverige med hänvisning till EU-lagstiftning. Att vi inte har något val utan måste göra som EU bestämt (notera avståndstagandet – ”de” har bestämt, som om vi inte själva ingår i skaran och har egna ministrar som i EU-kommissionen fattar suspekta beslut).

Detta att ”EU bestämt” är ibland tydligen mer tvingande än annars, vilket jag tyvärr misstänker vilar på tämligen osakliga, subjektiva och ibland för vissa politiker totalt egennyttiga grunder. Jag tror inte att det handlar om medborgarnas bästa, helt enkelt. Men det är inte riktigt det jag vill skriva om nu. Låt oss bara konstatera att om vi verkligen vill påverka är det på EU-nivå vi måste agera. Här hemma handlar det mer om att distrahera väljarna med direkta plånboksfrågor, så att de inte ser det större och mycket viktigare mönstret, som är det som verkligen styr hur vår värld utvecklas mot framtiden. Eller bara ägna sig åt politiska spel snarare än konkreta reformer som faktiskt leder någonstans och skapar en bättre tillvaro för fler av oss.

Jag har i alla fall insett att det inte är mycket av det som är verkligt viktigt som ens kan hanteras på nationell nivå, eftersom vi faktiskt fungerar i ett sammanhang med de övriga EU-länderna. Man jobbar hårt inom många områden för att samordna de olika länderna och denna samordning leder naturligt till begränsningar i vad varje land därefter kan göra – om man nu inte vill äventyra hela samarbetet, förstås.

Allt detta gör det än mer viktigt att se till EU jobbar med rätt saker, och det är väl det jag inte tycker att man gör idag. Man fokuserar på fel saker. Här behövs aktion!

Och rätt sätt att agera är förstås t.ex. att få in rätt människor som representanter i EU-parlamentet. Ett annat är att få in rätt ministrar i EU-kommissionen, men det är svårt att påverka annat än indirekt – genom att få in vettiga partier i regeringen.

I EU-valet verkar det vara viktigare att välja rätt person än i riksdagsvalet. Jag har fått intrycket av att enskilda personer kan ha en större påverkan i EU-parlamentet än de har i riksdagen, där partiets ståndpunkt nästan undantagslöst övertrumfar den enskilda ledamotens. I riksdagen är det partipiskan som styr, men så verkar det faktiskt inte alls vara i EU-parlamentet. Vilket gör det viktigt att välja rätt person.

Nåväl, vilka ska vi då välja att representera oss i EU-parlamentet?

Ja, det är så klart något var och en själv måste avgöra, men jag tycker att du som röstberättigad medborgare har ett ansvar att göra ett informerat val. Rösta inte slentrianmässigt på det parti du sympatiserar med på riksplanet utan se på vad man faktiskt gör, gjort och vill göra när det gäller just EU och dess överstatlighet! Och för det historiska: titta särskilt noga på hur enskilda ledamöter agerat/röstat.

Gå och rösta den 25 maj (eller poströsta innan) och gör [helst] ett genomtänkt val!

Det är idag sex veckor kvar så det finns ännu tid att ta reda på sådant du inte vet om de olika alternativ som står till buds. Här finns några länkar där du kan läsa vad de idag representerade partierna säger om EU. Eller rättare sagt, det här var de mest uppenbara länkar jag hittade när jag gick in på respektive partis hemsida:

Centerpartiet
Folkpartiet
Kristdemokraterna
Miljöpartiet – De gröna
Moderaterna
Piratpartiet
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet

Själv tänker jag gå vidare med det här – följa länkarna och begrunda vad de ger, men också försöka förstå vad respektive partigrupp och, ännu viktigare, dagens parlamentsledamöter jobbat och jobbar för samt vad övriga kandidater har för planer. Det låter som ett stort arbete, men jag tycker att det är viktigt att försöka skaffa mig kunskap så jag kan känna att jag röstar medvetet. Och rätt, så klart!

Etikettmoln